Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Zarządzanie energią i środowiskiem / Schemat zarządzania

Schemat zarządzania


Propozycja schematu organizacyjnego systemu zarządzania energią i środowiskiem


Stworzenie propozycji schematu to trudne zadanie, gdyż zarządzanie energią i środowiskiem dotyczy obiektów i budynków, które mają różne przeznaczenie i administrowane są przez różne wydziały i służby lokalnych samorządów.

Ważność systemów zarządzania w samorządzie można uszeregować:
1.) w pierwszej kolejności - zarządzanie usługami publicznymi: edukacją, kulturą i sportem, administracją i obsługą ludności, profilaktyką i lecznictwem itp.,
2.) w drugiej kolejności - zarządzanie nieruchomościami w tym obiektami i budynkami: sposobem wykorzystania, remontami, eksploatacją,
3.) w trzeciej kolejności - zarządzanie energią i środowiskiem.

Każdy samorząd szuka dobrych rozwiązań w zakresie zarządzania i ustala swoje struktury organizacyjne. My zajmujemy się zarządzaniem energią i środowiskiem. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że wszystkie systemy zarządzania muszą działać sprawnie. Na przykład najlepsze zarządzanie energią w szkole czy obiekcie sportowym nie spowoduje istotnej obniżki kosztów i zużycia energii w samorządzie, jeżeli obiekt nie jest wykorzystany, budynki są ogrzewane, a uczy się w nich mała liczba uczniów lub mało osób korzysta z basenu, w którym woda jest ciągle podgrzewana. Dlatego ważna jest koordynacja między strukturami organizacyjnymi samorządu, odpowiedzialnymi za dane systemy zarządzania. Dobry system zarządzania energią i środowiskiem wymusi taką koordynację.

Poniżej przedstawiamy przykłady jak sobie z tym radzą inni:

Niemcy
Uważają, że nie ma uniwersalnej recepty w jakich strukturach organizacyjnych ma funkcjonować zarządzanie energią. Dla ustanowienia właściwej struktury organizacyjnej w urzędzie stawiają następujące wymogi:

  • przejrzysta odpowiedzialność i dobra współpraca z innymi komórkami,
  • efektywne wykorzystanie pracowników i ich zdolności,
  • minimalizowanie strat z powodu wewnętrznych tarć i konfliktów kompetencyjnych,

Dlatego też umocowanie komórki zarządzania energią i środowiskiem w poszczególnych miastach jest różne, przykładowo:

  • w Stuttgarcie - w pionie Finansów i Spraw Socjalnych, bezpośrednia podległość,
  • w Remscheid - w pionie: Finanse, Obsługa Obywateli i Sprawy Wewnętrzne, a w nim w Wydziale Zarządzania Budynkami - w dziale Zarządzania Technicznego, do którego należy: Techniczne Wyposażenie Budynków i Zarządzanie Energią,
  • w Solingen -  w Wydziale Służb Własnych i Zarządzania Nieruchomościami,
  • w Tönivorst - w pionie Budownictwa i Środowiska a w nim w Wydziale Środowiska.


Francja
Najczęściej zarządzanie energią jest scentralizowane w pionie Dyrektora Technicznego Miasta. W Montpellier, mieście liczącym ponad 229 tys. mieszkańców (307 kotłowni, w tym 130 nadzorowanych w systemie telesterowania, 15 km lokalnej sieci ciepłowniczej i chłodu), zarządzanie energią w liczbie 2 techników mieści się w komórce służby energetycznej (biuro studiów - 3 techników, zarządzanie energią - 2 techników, obsługa kotłowni - 17 osób), a ta podlega Dyrekcji Generalnej Służb Technicznych.

Polska
Niewiele jest komórek zarządzania energią i środowiskiem w formie wyodrębnionej struktury i z przypisaną odpowiedzialnością. Najlepiej zarządzanie energią przyjęło się w tych miastach, gdzie od początku była to wyodrębniona komórka (2 - 5 osobowa) podległa wprost Prezydentowi Miasta. Do zadań takiej dobrze funkcjonującej komórki (np. w Częstochowie i Bielsku-Białej) należą wszystkie funkcje związane z zarządzaniem energią i planowaniem zaopatrzenia miasta w paliwa i energię.

Źródło. Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej. Poradnik dla samorządów terytorialnych. FEWE.