Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Zarządzanie energią i środowiskiem / Lokalny plan działań dla Częstochowy

Lokalny plan działań dla Częstochowy


Urząd Miasta Częstochowy we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach opracował „Lokalny plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)”. Realizacja Lokalnego Plan Działań ma charakter pilotowy w skali kraju, wpisuje się w Krajowy Plan Działań na rzecz efektywności energetycznej, oraz jest wspierana przez Unię Europejską w ramach projektu „SEC-BENCH, Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem Planu jest zmniejszenie kosztów energii i obciążenia środowiska w obiektach oraz budynkach na terenie Miasta Częstochowy poprzez działania Samorządu, a także przy aktywnym udziale podmiotów działających na terenie miasta oraz samych mieszkańców.

Plan wpisuje się w realizację pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Krajowego planu dotyczącego efektywności energetycznej i jest elementem budowy wizerunku miasta - Częstochowa miastem zrównoważonej energii.

Lokalny Plan Działań ma na celu osiągnięcie konkretnego celu w zakresie oszczędności energii zgodne z wymaganiami Dyrektywy 2006/32/WE. Celem tym jest 9% oszczędności zużycia energii w roku 2016, względem roku 2007. Aby osiągnąć ten cel Lokalny Plan Działań wskazuje na szereg działań możliwych do wykonania przez samorząd terytorialny takich jak: działania organizacyjne, zarządcze, edukacyjne, informacyjne, a także konkretne działania inwestycyjne poprawiające efektywność energetyczną w obiektach miejskich.

Realizacja Lokalnego Planu Działań ma także na celu intensyfikację współpracy oraz wymiany informacji między Urzędem Miasta a podmiotami działającymi na terenie miasta, takimi jak przedsiębiorstwa energetyczne, zakład gospodarki mieszkaniowej, spółdzielnie mieszkaniowe czy przedsiębiorstwa transportowe.


Więcej informacji >>>