Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / O projekcie

O projekcie

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) w Katowicach realizuje projekt „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi” dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt trwa 25 miesięcy – od 1 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r.


Tło projektu
Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej stawia przed sobą ambitne cele osiągnięcia do 2020 r. wysokich poziomów zwiększenia efektywności wykorzystania energii (o 20%), redukcji emisji gazów cieplarnianych (o 20%) i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (do 20% w zaopatrzeniu krajów w paliwa i energię). Działania te wymagają jednak zaangażowania wielu podmiotów, a przedstawiciele sektora publicznego powinni być liderami we wdrażaniu tych postanowień. Podstawowym podmiotem sektora publicznego są samorządy terytorialne, które mają w Polsce ustawowe i społeczne zadania takie jak:

 • efektywnie ekonomicznie i energetycznie zarządzanie podległymi obiektami (szkoły, szpitale, administracja itp.)
 • tworzenie we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi bezpiecznej i przyjaznej środowisku infrastruktury zaopatrzenia w paliwa i energię
 • realizowanie polityki zrównoważonego gospodarowania energią, ochrona klimatu ziemi
 • oddziaływanie i aktywizowanie podmiotów na swoim terenie, również w aspekcie kształtowania świadomego i obywatelskiego społeczeństwa.

Cele projektu

Celem projektu jest rozwój zrównoważonej gospodarki energetycznej i ochrona klimatu poprzez stworzenie i funkcjonowanie komplementarnego systemu informacji i edukacji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią, skierowanego zarówno do samorządów, jak i rozproszonych podmiotów gospodarczych lokalnych społeczności. Będzie to jeden z mechanizmów krajowej i lokalnej polityki energetycznej i ekologicznej, adresowany do powszechnych użytkowników energii.

Jakościowe cele projektu:

 • zwiększenie świadomości i kompetencji
 • poznawanie najlepszych praktyk i wdrażanie ich
 • angażowanie mieszkańców i podmiotów gospodarczych
 • wniesienie europejskiego impulsu dla lokalnego planowania energii.

Grupy docelowe
 • decydenci i specjaliści samorządów terytorialnych
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
 • gospodarstwa domowe

Efekty działań podejmowanych w ramach realizacji projektu:

 • doskonalenie wiedzy i wdrażanie zarządzania energią i środowiskiem w obiektach i budynkach samorządów terytorialnych
 • aktywizacja i wdrażanie programów edukacyjnych dla grupy właścicieli budynków oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie efektywnego wykorzystania energii, czystych i przyjaznych środowisku źródeł energii wraz z promocją odnawialnych źródeł energii
 • uruchomienie i funkcjonowanie systemu zarządzania informacją i edukacją w zintegrowanym portalu internetowym, w tym tworzenie i rozszerzenie sieci partnerskiej w promocji i współpracy na rzecz edukacji samorządów i lokalnych społeczności
 • testowanie i wdrażanie w samorządach modelowego serwisu internetowego w zakresie komunikacji, edukacji i aktywizacji lokalnej społeczności
 • doskonalenie umiejętności decydentów i specjalistów w samorządach terytorialnych w zakresie planowania i realizacji zrównoważonych systemów zaopatrzenia miast i gmin w energię
 • aktualizacja portalu informacyjno-edukacyjnego TOPTEN.INFO i wprowadzenie edukacji dla powszechnych użytkowników energii


Honorowy patronat nad projektem objęli:

 1. Minister Środowiska Pan Maciej Nowicki >>>
 2. Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski >>>