Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Niska emisja

Programy ograniczania niskiej emisji


Na podstawie doświadczeń FEWE uzyskanych w ramach tworzenia Założeń energetycznych oraz Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) można stwierdzić, udział emisji ze źródeł rozproszonych emitujących zanieczyszczenia w wyniku bezpośredniego spalania paliw na cele grzewcze i socjalno-bytowe w mieszkalnictwie jest znaczny (dotyczy to zwłaszcza zabudowań jednorodzinnych). Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi przykładami wdrażania programów likwidacji niskiej emisji w gminach.

Pobierz >>>>


Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem wytycznych dla jednostek terytorialnych, co do sposobu podejścia do problematyki związanej z programami przyczyniającymi się do poprawy jakości powietrza. Naszym celem jest zachęcenie samorządów terytorialnych do rozpoznania i analizy istniejącego stanu powietrza w gminie oraz podjęcie działań w zakresie opracowania i wdrażania programów ograniczających emisje na ich terenie.

Opracowania powstały w ramach realizacji projektu „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi” dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


wytyczne   ankiety   finanse


technologie   efekt   krok