Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne / Wdrażanie Dyrektywy Energetycznej

Wdrażanie Dyrektywy Energetycznej


Ustawa o efektywności energetycznej ma szansę wejść w życie dopiero w drugiej połowie 2010 roku, czyli z ponad 2-letnim opóźnieniem w stosunku do zaleceń UE - wynika z odpowiedzi, której udzieliła wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska, na interpelację posła Edwarda Czesaka.

Mowa tu o dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu i Rady Europy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Do polskiego prawa i przepisów ma ona zostać implementowana właśnie ustawą o efektywności energetycznej, a termin zastosowania wspomnianej dyrektywy w naszym systemie legislacyjnym minął 17 maja 2008 roku.

Dlaczego tak się dzieje? Według wyjaśnień wiceminister ustawa dotyczy nowatorskich zagadnień, o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, co wymaga gruntownej analizy potencjału możliwych do osiągnięcia oszczędności energii oraz odpowiednich środków ich uzyskania. Ponadto prace nad projektem ustawy napotkały "trudności w określeniu mechanizmów wsparcia, które zapewnią osiągnięcie wymaganych, wymiernych oszczędności energii bez ograniczania możliwości rozwojowych Polski i hamowania jej wzrostu gospodarczego". Również więcej czasu niż planowano zabrały konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe.

Merytorycznie, projektowana ustawa ma stworzyć ramy prawne dla działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki poprzez wprowadzenie mechanizmów wsparcia takich inicjatyw. Mają one być wprowadzone w trzech obszarach:

  • zwiększenia oszczędności energii przez jej odbiorców końcowych,
  • zwiększenia tej oszczędności w procesie produkcji energii elektrycznej
  • oraz zmniejszenia strat w przesyle.

Głównym mechanizmem wsparcia jest system "białych" certyfikatów (świadectw efektywności energetycznej). Obowiązek ich uzyskania i przedstawiania do umorzenia prezesowi URE będzie ciążył na przedsiębiorstwach energetycznych sprzedających energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym.

(Źródło informacji: www.wnp.pl)