Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Inicjatywa Komisji Europejskiej ManagEnergy

Inicjatywa Komisji Europejskiej ManagEnergy


ManagEnergy funkcjonuje od marca 2002 r. i  jest inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej mającą na celu wspieranie podmiotów działających w sektorze zarządzania energią (w tym odnawialną) oraz zapotrzebowania na energię, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Jest to więc instrument do rozwijania możliwości, mający na celu umocnienie kompetencji lokalnych i regionalnych uczestników rynku energetycznego oraz umożliwienie im walki z globalnym ociepleniem, m.in. poprzez podejmowanie działań z w zakresie budownictwa, oświetlenia miejskiego, mobilności i transportu, wykorzystania energii odnawialnej i inicjatyw edukacyjnych. Obywatele poszczególnych państw muszą nabyć odpowiednie nawyki w zakresie zużycia i produkcji energii.

ManagEnergy wspiera działalność lokalnych podmiotów poprzez:

  • stworzenie grupy ekspertów ManagEnergy, w skład której wchodzą przedstawiciele głównych podmiotów na rynku zarządzania energią odnawialną oraz zapotrzebowania na energię;
  • informowanie o aktualnych działaniach i prawodawstwie unijnym w dziedzinie energii i transportu;
  • informowanie o możliwościach współfinansowania projektów i programów dostępnych dla lokalnych podmiotów, w celu wspierania ww. prawodawstwa;
  • organizowanie akcji i warsztatów europejskich, mających za zadanie wspieranie podmiotów działających w sektorze energetyki;
  • gromadzenie oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk;
  • utrzymywanie kontaktów z podmiotami działającymi w sektorze energetyki, celem usprawnienia komunikowania się i współpracy;
  • publikowanie statystyk dotyczących korzystania z usług oferowanych przez ManagEnergy.


Więcej informacji www.managenergy.net oraz www.managenergy.tv.