Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Frederikshavn stawia na OZE

Frederikshavn stawia na OZE


W 2015 r. duńskie Frederikshavn będzie pierwszym miastem na świecie wykorzystującym wyłącznie odnawialne źródła energii. Te ambitne plany obejmują również sektor transportowy. Pomysł włodarzy miasta Frederikshavn na stworzenie "miasta czystej energii" narodził się podczas konferencji Energy Camp 2006. To właśnie tam spotkały się ze sobą największe autorytety i eksperci duńskiej branży energetycznej. Efektem są poczynione ustalenia co do kierunku działań, aby Dania mogła stać się liderem w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Frederikshavn zamieszkuje około 25 tys. ludzi. Istnieje realna możliwość, że będzie ono w stanie w ciągu kilku lat przestawić się na 100% zasilanie z OZE. Już w 2009 r. 24% energii zużytej w tym mieście pochodzi ze źródeł odnawialnych, a w 2010 udział ten wyniesie 40%. Aby osiągnąć ambitny cel 100% zasilania OZE w 2015 r., Frederikshavn będzie korzystać z kilku różnych, wzajemnie się uzupełniających źródłach energii - śmieci, wiatr, gnojówka, słoma i słońce.

W 2015 r. wykorzystania tych źródeł energii będzie wyglądać następująco:

  • Odpady: 34% (podwojenie obecnej mocy);
  • Wiatr: 30% (odpowiednik 35 dużych turbin wiatrowych);
  • Gnojówka: 28% (odpowiednik 200 tys. ton);
  • Słoma: 6% (odpowiednik 10 tys. ton);
  • Energia słoneczna: 2% (odpowiednik 27,5 tys. m2 paneli słonecznych).


Energia elektryczna będzie wytwarzana w turbinach wiatrowych, a ciepło z dodatkowych ciepłowni komunalnych, pomp ciepła i ciepłowni słonecznych. Ponadto promowane będzie również wykorzystanie biomasy. A co z transportem? Frederikshavn korzysta z energii elektrycznej, biogazu, ogniw paliwowych, a w szczególności z biometanolu. To właśnie Frederikshavn wybudował pierwszą duńską wytwórnię biometanolu, w której alkohol jest produkowany z odpadów, słomy oraz obornika. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi około 1 mld koron duńskich.

(Źródło: www.nowa-energia.com.pl)