Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Boom na OZE

Boom na OZE


Energetyka inwestuje w odnawialne źródła energii, głównie w elektrownie wiatrowe, biogazownie oraz instalacje spalania biomasy, odkładając na później inwestycje w elektrownie węglowe. Obserwuje się wzmożone inwestycje w dziedzinie budowy odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym zastoju inwestycji w instalacje oparte o paliwa tradycyjne (węgiel, gaz). Ten trend nie powinien dziwić, jeśli wziąć pod uwagę umiarkowane ryzyko zielonych inwestycji, a także większą przychylność kredytodawców oraz relatywnie niskie koszty i szanse na szybki zwrot nakładów.

Jednakże z planowanych w kraju farm wiatrowych zostanie zrealizowana tylko część. Efektem "nadpodaży" jest handel otrzymanymi warunkami przyłączenia do sieci. W nowelizacji ustawy Prawo energetyczne postanowiono wprowadzić obowiązek wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci oraz udokumentowania możliwości budowy źródła energii. Według resortu gospodarki, rozwiązanie to pomoże wyeliminować przypadki, w których firmy rezerwowały moce, nie rozpoczynając realizacji inwestycji, blokując tym samym innym dostęp do sieci. Nowelizacja Prawa energetycznego zawiera również zapisy wspierające wytwarzanie biogazu rolniczego. Nowe przepisy umożliwią podłączanie biogazowni do niskociśnieniowych systemów przesyłowych. Pozwoli to na dostarczenie biogazu do odbiorców na terenach wiejskich, zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości dostarczania gazu ziemnego.

Według prognoz Dariusza Marca, dyrektora z firmy doradczej KPMG, udział OZE w produkcji energii wyniesie do 20%, przekroczenie tego progu byłoby niekorzystne dla polskiej gospodarki i jej konkurencyjności. Według informacji PSE Operator, do połowy stycznia 2010 r. wydano warunki przyłączenia do sieci dla 12,3 tys. MW mocy z farm wiatrowych. Na rozpatrzenie czekają wnioski inwestorów, którzy chcą uzyskać warunki przyłączenia dla kolejnych 53 tys. MW. Dla spełnienia wymagań Pakietu klimatyczno-energetycznego, Polska potrzebuje 8 tys. MW mocy wiatrowych do 2030 r. 

Energetyka odnawialna tworzy także nowy segment rynku pracy, przed którym są bardzo dobre perspektywy rozwoju. Zakłada się, że w przypadku spełnienia 20% udziału OZE w produkcji energii w UE powstanie 410 tys. nowych miejsc pracy. Dodatkowo obecne trendy wskazują, że sektor energetyki odnawialnej tworzy nawet od 2 do 5 razy więcej miejsc pracy niż energetyka konwencjonalna. W całej Unii Europejskiej w sektorze energetyki wiatrowej pracuje 150 tys. osób. Na 1 MW mocy zainstalowanej przypada 15 etatów. Dominującymi krajami w tworzeniu etatów w energetyce odnawialnej są Niemcy, Hiszpania i Dania. Aktualnie w tych trzech krajach pracuje 75 proc. wszystkich zatrudnionych w zielonej energetyce.

W Polsce według raportu opracowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej liczba miejsc pracy w samej tylko energetyce wiatrowej wzrośnie z około 2 tys. Najbardziej poszukiwani będą m.in.: kierownicy projektów, specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. analiz wietrznych, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie elektrycy, inżynierowie budowy, a także specjaliści ds. serwisu i specjaliści ds. BPH.

(Źródło informacji: www.wnp.pl; www.energetyka.wnp.pl)