Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Klimat / COP / Podsumowanie Prezydencji COP14

Podsumowanie Prezydencji COP14


Z czym do Kopenhagi jadą Polscy negocjatorzy? Jakie szanse ma porozumienie w Kopenhadze? Jakim rezultatem kończy się rok Prezydencji COP 14 ministra Macieja Nowickiego?


Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej będzie prezentować na forum Konwencji Klimatycznej uzgodnione uprzednio przez wszystkie państwa członkowskie stanowisko Wspólnoty. Priorytetem Unii Europejskiej na Konferencję w Kopenhadze jest zawarcie prawnie wiążącego porozumienia, opartego na kluczowych elementach architektury Protokołu z Kioto, obejmującego zarówno kolejny okres zobowiązań do redukcji po roku 2012, jak również działania na rzecz redukcji emisji przez najbardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwijające się, kwestie finansowania działań adaptacyjnych i mitygacyjnych w krajach rozwijających się oraz rozwój i transfer technologii przyjaznych klimatowi.

Głównym celem nowego porozumienia jest ograniczenie globalnego wzrostu emisji do maksymalnie 2oC (będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli globalny poziom emisji gazów cieplarnianych przestanie wzrastać w roku 2020 i zostanie zmniejszony o 50% do roku 2050) oraz określenie działań adaptacyjnych do już zachodzących zmian klimatu, zwłaszcza w krajach najbardziej tymi zmianami dotkniętych.

Jestem przekonany, że w Kopenhadze możemy się spodziewać globalnego politycznego porozumienia w sprawie zmian klimatu, zawierającego konkrety – pokreślił minister Maciej Nowicki.

Minister Nowicki jako Prezydent COP 14 (funkcja, którą sprawuje od czasu, kiedy Polska  w grudniu 2008 r. zorganizowała poprzedni szczyt klimatyczny – COP 14 w Poznaniu) otworzy Konferencję klimatyczną w Kopenhadze. Podsumowując rok swojej prezydencji wskazał na międzynarodową aktywność dyplomatyczną, m.in. przewodniczenie Biuru Konwencji klimatycznej, dziesiątki spotkań z kluczowymi dla procesu postaciami. W ramach wsparcia negocjacji z inicjatywy ministra Nowickiego na forum Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku zorganizowane zostało w maju  2009r. nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa, natury, rozwoju i leśnictwa. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa żywnościowego oraz zagospodarowania przestrzennego i zalesiania w odniesieniu do adaptacji do zmian klimatu. Spotkanie odbyło się w czasie spotkania Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zrównoważonego Rozwoju (CSD) i stanowiło próbę pogłębienia powyższej tematyki, a jednocześnie zaangażowania po raz pierwszy szerszego grona osób decyzyjnych w tych obszarach – ministrów rolnictwa – w globalny proces wypracowywania nowego porozumienia w Kopenhadze.

Jedną z najważniejszych krajowych inicjatyw Prezydencji COP 14 jest innowacyjny projekt pt. Akcelerator Zielonych Technologii (AZT), którego celem jest identyfikacja potencjału Polski w obszarze technologii środowiskowych w zakresie zmian klimatu i ich promocja zagraniczna oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Realizując projekt AZT Ministerstwo Środowiska daje impuls dla szybszego rozwoju  przyjaznych środowisku technologii w Polsce.

W ramach działań krajowych Prezydencja COP 14 realizowała także działania edukacyjne i promocyjne, kontynuując działanie platformy współpracy Ministerstwa z instytucjami, organizacjami , mediami w zakresie klimatu: Partnerstwa dla Klimatu czy realizując drugą odsłonę kampanii społecznej „Zmień nawyki na dobre, zmień klimat na lepszy”. W 3 spotach telewizyjnych polskie gwiazdy: Edyta Górniak, Szymon Majewski oraz Otylia Jędrzejczak przekonują Polaków jak przez prostą zmianę codziennych nawyków zmienia się klimat na lepszy: zakręcając wodę, zmniejszając temperaturę, wyłączając sprzęty z trybu czuwania. Gwiazdy biorą udział w kampanii non profit. W ramach kampanii Ministerstwo Środowiska inicjuje także akcję społecznościową „Klimatolubni” – www.klimatolubni.pl oraz akcje wygaszania budynków planowane na styczeń 2010 r.

Poprzedzając wyjazd ministra Nowickiego na otwarcie Konferencji w Kopenhadze, Regionalne Centrum Ekologiczne w ramach projektu edukacyjnego „Kioto w domu” oraz dzieci biorące udział w akcji, złożyły na ręce ministra swoje klimatyczne deklaracje. 11 tysięcy młodych ludzi zobowiązało się w nich do pokazania światu, że chronią klimat. W jaki sposób? Na przykład wyłączając „stand-by”, obniżając temperaturę w pokojach do 18°C czy odsłaniając kaloryfery, żeby nie były zasłonięte meblami i zasłonami. Akcja towarzyszy projektowi, który wspiera edukację ekologiczną w szkołach w zakresie zmian klimatycznych

(Źródło: Ministerstwo Środowiska; www.mos.gov.pl)