Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Klimat / COP / Działania Ministerstwa Gospodarki dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych

Działania Ministerstwa Gospodarki dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych


- Polska na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia odnotowała wzrost gospodarczy o 50% przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych o 30%. Jesteśmy dobrym przykładem dla innych, powinniśmy jednak podejmować kolejne wyzwania w tym kierunku - powiedział wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas prezentacji wyników badania „Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Polski do roku 2030”, która odbyła się 11 grudnia 2009 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier Pawlak zaznaczył, że przy podejmowaniu działań dotyczących klimatu i energii trzeba korzystać z rzetelnych eksperckich opracowań. – Dzisiejszy raport przedstawia ciekawy obraz możliwości w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Myślę, że będzie pomocny przy planowaniu działań strategicznych zarówno na poziomie rządowym, jak i biznesowym - dodał.
Wicepremier podkreślił jednocześnie, że ponad 90% energii elektrycznej w Polsce wytwarzane jest w oparciu o węgiel. – To powoduje, że nasza gospodarka jest bardzo wrażliwa na wszelkie regulacje związane z ograniczeniem emisji CO2. Dlatego powinniśmy podejmować rozważne działania innowacyjne w tym kierunku – powiedział.

W opinii wicepremiera Pawlaka poprawa efektywności energetycznej i wdrożenie nowych technologii, m.in. CCS, to najważniejsze zadania przy tworzeniu modelu gospodarki niskoemisyjnej. Konieczna będzie również zmiana sposobu myślenia i zachowania naszych rodaków w tej dziedzinie – powiedział wicepremier Pawlak.

Badanie „Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Polski” zostało przygotowane przez McKinsey&Company. Prace nad dokumentem trwały 5 miesięcy. W tym czasie odbyło się ok. 80 spotkań, w których uczestniczyło blisko 150 ekspertów branżowych z ponad 30 instytucji zajmujących się szeroko pojętą ochrona klimatu i 11 firm z głównych sektorów gospodarki (energetyka, paliwa, chemia, hutnictwo, cementownie). Podsumowanie badania to dokument, który jest streszczeniem najważniejszych wniosków z przeprowadzonych analiz. Pełen raport zostanie opublikowany w styczniu 2010 roku.
Celem Programu jest wskazanie działań redukujących emisję gazów cieplarnianych we wszystkich obszarach gospodarki w sposób najbardziej efektywny kosztowo. Istotą Programu jest zapewnienie korzyści płynących ze zmniejszenia emisji, takich jak bezpieczeństwo dostaw energii, nowe miejsca pracy i wzrost konkurencyjności gospodarki. Celem dokumentu jest także zaprezentowanie nowego podejścia do walki z globalnym ociepleniem. Ministerstwo Gospodarki chce w nim pokazać, że możliwe jest skuteczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych bez konieczności rezygnacji z wykorzystania zasobów węgla. Dzięki takiemu podejściu Program będzie mógł również stanowić wzór tworzenia polityki redukcji emisji dla innych państw o podobnej do Polski strukturze energetycznej.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki; www.mg.gov.pl)