Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Aktualności / Projekt dokumentu "Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" na stronach Ministerstwa Gospodarki

Projekt dokumentu "Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" na stronach Ministerstwa Gospodarki


Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej.

Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.


Zobacz projekt dokumentu dostępny na stronach Ministerstwa Gospodarki >>>Źródło: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)