Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Aktualności / NFOŚiGW będzie wspierać inteligentne sieci energetyczne (ISE)

NFOŚiGW będzie wspierać inteligentne sieci energetyczne (ISE)

Jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłosi nowy program o wartości 320 milionów złotych, na wsparcie inteligentnych sieci energetycznych (ISE). W dniu ogłoszenia polskiej prezydencji (1 lipca br.), Jan Rączka – Prezes Zarządu NFOŚiGW zaprezentował założenia programu, w którym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, w latach 2012-2018, mogą liczyć na dotacje finansowe w wysokości od 30 do 70%. Zostaną one przeznaczone na wdrażanie pilotażowych programów ISE, zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia, a także budowę urządzeń magazynujących energię oraz budowę OZE.


Rozwój inteligentnych sieci ma przynieść odbiorcom energii elektrycznej, ciepła, gazu i ciepłej wody użytkowej, 10-procentowe oszczędności w opłatach ponoszonych na ten cel. „To potwierdzone dane – powiedział Wojciech Stawiany – doradca NFOŚiGW – takie oszczędności osiągają odbiorcy energii w krajach starej Unii, gdzie wprowadzono podobne rozwiązania”.

Według ekspertów, w okresie poprzedzającym wielkie inwestycje w energetyce, zbudowane do tego czasu rozproszone źródła energii będące elementem ISE, dają szanse na częściowe uzupełnienie spodziewanego niedoboru energii. W przyszłości sieci te stworzą nowe perspektywy, łącząc wytwarzanie energii z procesem przesyłu oraz jej dystrybucją.

Obecnie to 20-procentowa nadwyżka mocy skutecznie zapewnia zwiększone dostawy energii podczas pików energetycznych – dziennego szczytowego poboru energii. Według ekspertów płynne rozpoznawanie zużycia energii - zapewniające docelowo ISE, w znacznej części może zastąpić ten niezbędny dzisiaj nadmiar mocy. W przyszłości może oznaczać to zmniejszenie kosztów inwestycyjnych.

Wizja ISE – systemu łączącego nie tylko konsumentów z producentami energii, ale również nowej grupy prosumentów – czyli odbiorców energii którzy są również jej wytwórcami, tworzy nowe i nieprawdopodobne, aczkolwiek zupełnie realne rozwiązania. W przyszłości inteligentne sieci umożliwią np. pobór mocy do sieci z …popularnych wówczas samochodów elektrycznych.

Zanim do tego dojdzie, program obejmie gospodarstwa domowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, obiekty usługowe i handlowe na obszarach inteligentnych dzielnic, miast czy regionów. Jednakże, by dojść do etapu inwestycyjnego należy przeprowadzić kampanie edukacyjne, opracować standardy rozwiązań wykorzystywanych w przyszłości, opracować systemy zarządzające obciążeniami szczytowymi czy integracją opomiarowań. Takie cele wyznaczył Fundusz w nowym programie priorytetowym.

Program ISE to kolejny krok Funduszu po ogłoszonym na początku roku programie „Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach”, dofinansowujący procesy oszczędzania a tym samym zmniejszania presji na środowisko w tym sektorze. „Inwestowanie w ten proces to jeden z efektywniejszych sposobów uzyskania wymiernych efektów chroniących środowisko” – powiedział Jan Rączka Prezes Zarządu NFOŚiGW. Program Inteligentnych Sieci Energetycznych wpisuje się m.in. w cele pakietu klimatycznego Unii Europejskiej 3x20 oraz Protokołu z Kioto ratyfikowanego przez Polskę w 2002 roku.


  • Zapraszamy do zapoznania się z  ulotką informacyjną NFOŚIGW nt. programu wsparcia ISE >>>źródło informacji i tekstu: NFOŚiGW, 04.07.2011 (http://www.nfosigw.gov.pl)