Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Aktualności / Narodowy program redukcji emisji gazów cieplarnianych

Narodowy program redukcji emisji gazów cieplarnianych


Polska musi mieć spójny program działań ukierunkowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych, aby móc realizować zapisy pakietu klimatyczno-energetycznego oraz wywiązać się ze zobowiązań ustalonych na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. Właśnie dlatego Ministerstwo Gospodarki przystąpiło do opracowania Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Opracowanie założeń do tego Programu zostało wpisane do zadań prac Rady Ministrów na pierwszą połowę 2010 r.

Głównym celem Programu jest identyfikacja działań nakierowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich obszarów działalności państwa w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób. Dokument ten nie ma zawierać pobożnych życzeń, ale będzie twardo osadzony w realiach ekonomicznych, przestawiający polską gospodarkę na zorientowaną na wyzwania wynikające z konieczności skutecznych działań w zakresie ochrony klimatu. Celem programu jest również identyfikacja wszystkich obszarów, w których możliwa jest do osiągnięcia redukcja emisji gazów cieplarnianych, w tym także poprzez zmianę podejścia do danej dziedziny działalności, a także zakłada się zmianę nawyków ogółu społeczeństwa poprzez intensywną edukację. 

W pracach nad tym dokumentem zostaną wykorzystane doświadczenia innych krajów, ale również powstanie nowe, własne spojrzenie, które stanowić będzie wkład Polski w globalną walkę ze zmianami klimatycznymi. Polska jako kraj, którego gospodarka w znacznym stopniu oparta jest na węglu, może wypracować model redukcji emisji gazów cieplarnianych, który będzie miał zastosowanie dla innych państw o podobnej strukturze energetycznej. Ważne jest wykazanie, że można skutecznie zmniejszać emisję gazów cieplarnianych nie tylko poprzez eliminację węgla. Sprawą o znaczeniu zasadniczym jest to, aby Program generował nie tylko obciążenia, ale także korzyści dla gospodarki, wynikające z redukcji emisji gazów cieplarnianych, i aby sumaryczny bilans był pozytywny.

Minister Gospodarki powołał do życia Społeczną Radę ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji (Zarządzenie nr 28 z dnia 21 października 2009) zobacz >>>

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki; www.mg.gov.pl)