Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Aktualności / Międzynarodowa Agencja Energetyczna o polskiej efektywności energetycznej

Międzynarodowa Agencja Energetyczna o polskiej efektywności energetycznej


W opinii Nobuo Tanaki dyrektora zarządzającego Międzynarodową Agencją Energetyczna, Polska w ostatnich kilku latach bardzo dobrze przystosowała swój rynek energetyczny do europejskich wymogów. Skutecznie poprawia się także bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w zakresie zaopatrzenia w ropę i gaz oraz wykorzystanie OZE. Raport MAE „Energy Policies of IEA Countries - Poland 2011 Review” zaprezentował wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz dyrektor wykonawczy MAE Nobuo Tanaka podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2 marca 2011 r. w Ministerstwie Gospodarki.

W raporcie eksperci MAE rekomendują ponadto zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, szczególnie przez dywersyfikację źródeł i szlaków dostaw ropy naftowej i gazu, jak również wspieranie połączeń elektroenergetycznych i gazowych z sąsiadami. Proponują także dalsze wdrażanie strategii zawartych w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.” oraz udoskonalenie ram prawnych w zakresie inwestycji w sektorze energetycznym. – Na uwagę zasługują również plany dot. wprowadzenia energii nuklearnej, jednak będzie to wymagało wielu nakładów w najbliższych latach – podkreślił dyrektor Tanaka.

Wicepremier Pawlak przedstawił najważniejsze działania rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego odnoszące się do rekomendacji Międzynarodowej Agencji Energetycznej. – Opracowaliśmy m.in. „Politykę energetyczną Polski do 2030 r.”, przygotowaliśmy Program energii jądrowej, w ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie w sprawie dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej, monitorujemy też prace poszukiwawcze gazu łupkowego – wymienił.

Szef resortu gospodarki podkreślił również, że Polska prezentuje stanowisko zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego oraz ochrony klimatu, szczególnie w zakresie redukcji CO2. – Kluczowe jest dla nas nie tylko wdrażanie nowoczesnych technologii, które pozwolą ograniczyć emisję, ale przede wszystkim rozwiązania zwiększające efektywność wykorzystania energii – powiedział.

Wicepremier przypomniał także, że efektywność energetyczna jest traktowana przez polski rząd priorytetowo. – Ustawa w tym zakresie została już przyjęta a resort gospodarki obecnie wdraża plan działań wykonawczych – powiedział. – Jest to zgodne z zaleceniami ekspertów MAE, którzy wskazują na efektywność energetyczną jako istotny element krajowej polityki – podkreślił wicepremier Pawlak„Energy Policies of IEA Countries - Poland 2011 Review” jest oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie energetycznym, wzroście gospodarczym oraz ochronie środowiska. Został wykonany na podstawie danych zebranych w okresie kwiecień-grudzień 2010 przez ekspertów państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Agencji Nuklearnej oraz MAE. 

To pierwszy przegląd Polski od jej przystąpienia do organizacji w roku 2008. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przeprowadza regularne przeglądy wśród krajów członkowskich z częstotliwością 4-5 lat.


Na stronie Ministerstwa Gospodarki (>>> zobacz) dostępne są następujące opracowania:

Waldemar Pawlak "Polityki energetyczne Państw MAE, Polska 2011" (wersja polska)
Waldemar Pawlak "Polityki energetyczne Państw MAE, Polska 2011" (wersja angielska)
Nabuo Tanaka, Energy Policies of Poland 2011 In-depth Review
Raport MAE - streszczenie (wersja polska)
Raport MAE - streszczenie (wersja angielska)


źródło informacji i tekstu: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl; 03.03.2011